Life lived for tomorrow will always be just just a day away from being realized

- Ukendt
Det valgte webindhold eksisterer ikke længere.

Kølepasta

Kølepasta - Thermal ManagementElectrolube

Cypax priser og lager, se her
Varmeledende pasta

Termisk ledende pastaer -varmeledende pasta -kølepasta består af termisk ledende fyldstoffer og en bærevæske. Termiske pastaer hærder ikke, og giver derfor mulighed for reparation eller udskiftning af komponenter. Kølepasta bruges indefor elektronik, køleteknik, kølekompressor osv.

Newtons lov om køling fastslår at tabet af varme er proportional med temperaturforskellen imellem det varmeafgivendes 'krop' og dens omgivelser. Som følge deraf vil en komponents temperatur stige indtil den når ligevægtstemperaturen. Denne kan være så høj at komponenten beskadiges eller helt ødelægges. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at tage yderligere skridt til at kontrollerer og styre temperaturen.
Varmen i en komponent overføres til omgivelserne fra komponentens overflade. Jo større den er, jo bedre køles den, hvorfor der i mange tilfælde anvendes køleplader.

Ingen metal overflader er helt jævn og glat. To metaloverflader oven på hinanden, vil derfor aldrig give 100% kontakt.  Der vil altid være en lille luftspalte eller hulrum imellem dem.  Ved at bruge en 'kølepasta' imellem de to overflader, vil der opnås fuld kontakt, og derved den bedst mulige varmeoverførsel.

Den konstante trend med minimering – koblet sammen med mere moderne high power enheder – har forårsaget at effektiv termisk kontrol er en nødvendig del af såvel moderne som kommende elektronikdesign. Markedet for LED belysning er blot et eksempel.

Varmeledende pasta produkter byder også på løsninger for højere effektivitet ved udviklingen af grønne energier.

ELECTROLUBE har et bredt udvalg af varmeledende produkter, rækkende lige fra HTC silikonefrie og HTS silikoneholdige pastaer til TBS'er (termiske lime), TRV'er (room temperature vulcanising), til termiske indstøbningsmasser i såvel Epoxy som i Polyuretan, med termo ovreførselsværdier på 0,9W/mK til 3,4W/mK

Har du spørgsmål vedrørende valg af produkt. Står såvel Cypax og Electrolube til rådighed med råd og vejledning.

Se lager og priser her.

Kontakt os.

Venlig hilsen
Cypax a/s